2022 yılının İSG idari para cezaları belirlendi

Çalışma Mevzuatında ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 2022 yılı içinde uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Cezalar belirlenirken mevzuatta yer alan yeniden değerleme oranı esas alındı.

Ayça Yaslı
Ayça Yaslı Tüm Haberleri

İSG HABER AJANSI

Resmi Gazete’nin 27 Kasım 2021 tarihli nüshasında yayımlanan 533 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranı 2021 yılı için yüzde 36,20 olarak tespit edildi.
Bu kapsamda çalışma mevzuatında yer alan ve yeniden değerleme oranına bağlı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu İle İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ve 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu gereğince düzenlenen idari para cezaları 2022 yılında uygulanmak üzere yüzde 36,20 oranında artış yapılarak uygulanacağı bilgisi verildi. Buna göre örnek olarak;

A) 50 ve üzeri işçi çalıştıran az tehlikeli işyerleri açısından iş kazasının bildirilmemesinin cezası 2021 yılında 7.672 TL iken 2022 yılında bu ceza %36,20 oranında artırılarak 2.777,26 TL tutarında artırılarak 10.449,26 TL olacak.
B) Ücret hesap pusulasının düzenlenmemesinin cezası 2021 yılında 1.145 TL iken 2022 yılında bu ceza %36,20 oranında artırılarak 414,49 TL tutarında artırılarak 1.559,49 TL olacak.
C) İşverenlerce yurt dışı hizmet akdinin İŞKUR’a onaylatılmamasının cezası 2021 yılında 1.964 TL iken 2022 yılında bu ceza %36,20 oranında artırılarak 710,96 TL tutarında artırılarak 2.674,96 TL olacaktır.
Ç) Çalışma izni bulunmayan yabancının çalıştırılmasının cezası 2021 yılında 11.796 TL iken 2022 yılında bu ceza %36,20 oranında artırılarak 4.270,15 TL tutarında artırılarak 16.066,15 TL olacak.

Öte yandan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nda 2022 yılı içinde uygulanacak idari para cezaları da belirlendi.

İSG tedbirlerini almamanın cezası herkes için ağır


İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir almamak, organizasyonu yapmamak, gerekli araç ve gereçleri sağlamamak, sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmemek ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmamanın ve işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini izlememek, denetlememek ve uygunsuzlukları gidermemenin cezası 2022 yılı için az tehlikeli işyerlerinde 6 bin 966, tehlikeli işyerlerinde 8 bin 707, çok tehlikeli işyerlerinin 10 bin 449 lira oldu. 10 ila 49 arasında çalışanı olan tehlikeli işyerleri için 10 bin 449, çok tehlikeli işyerleri için 13 bin 932 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 10 bin 449, tehlikeli işyerleri için 13 bin 932, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 20 bin 898 lira olarak uygulanacak. 

İşte İSG profesyoneli bulundurmamanın cezası

İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurmamanın cezası, 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 17 bin 439, tehlikeli işyerlerinde 21 bin 798, çok tehlikeli işyerlerinde ise 26 bin 158 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 17 bin 439, tehlikeli işyerlerinde 26 bin 158, çok tehlikeli işyerlerinde ise 34 bin 878 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 26 bin 158, tehlikeli işyerleri için 34 bin 878, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 52 bin 317 lira olarak uygulanacak. 

On ve daha fazla çalışanı olan çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirmemenin cezası, 50'den az çalışanı olan çok tehlikeli işyerleri için 17 bin 428, 50'den fazla çalışanı olan çok tehlikeli işyerleri için 26 bin 142 lira oldu.

Gerekli araç-gereç sağlamamanın cezası

İSG hizmetleri için görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç-gereç-mekân sağlamama ve İSG hizmetlerini yürütenler arasında koordinasyonu sağlamamanın cezası, 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 6 bin 530, çok tehlikeli işyerlerinde ise 7 bin 836 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 7 bin 836, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 bin 448 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 7 bin 836, tehlikeli işyerleri için 10 bin 448, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 15 bin 672 lira olarak uygulanacak. 

Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmemenin cezaları şöyle:

10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 3 bin 479, tehlikeli işyerlerinde 4 bin 348, çok tehlikeli işyerlerinde ise 5 bin 218 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 3 bin 479, tehlikeli işyerlerinde 5 bin 218, çok tehlikeli işyerlerinde ise 6 bin 958 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 5 bin 218, tehlikeli işyerleri için 6 bin 958, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 10 bin 437 lira olarak uygulanacak. 

Görevlendirilen kişileri, hizmet alınan kuruluşları, başka işyerlerinden gelen çalışanları ve bunların işverenlerini İSG riskleri konusunda bilgilendirmenin de işverene maliyeti büyük. Buna göre: 

10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 6 bin 530, çok tehlikeli işyerlerinde ise 7 bin 836 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 7 bin 836, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 bin 448 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 7 bin 836, tehlikeli işyerleri için 10 bin 448, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 15 bin 672 lira olarak uygulanacak. 

İSG Profesyonelinin hak ve yetkilerini kısıtlamak...

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin hak ve yetkilerini kısıtlamanın cezası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 6 bin 530, çok tehlikeli işyerlerinde ise 7 bin 836 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 7 bin 836, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 bin 448 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 7 bin 836, tehlikeli işyerleri için 10 bin 448, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 15 bin 672 lira olarak uygulanacak. 

İşyeri sağlık ve güvenlik birimini kurmamak: 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 7 bin 836, tehlikeli işyerleri için 10 bin 448, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 15 bin 672 lira idari para cezası olarak uygulanacak. 

İş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutun

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydını tutmamak, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları  düzenlememek, İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları düzenlememenin cezası 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 6 bin 530, çok tehlikeli işyerlerinde ise 7 bin 836 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 5 bin 224, tehlikeli işyerlerinde 7 bin 836, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 bin 448 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 7 bin 836, tehlikeli işyerleri için 10 bin 448, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 15 bin 672 lira olarak uygulanacak. 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 3 iş günü içinde SGK'ya bildirilmemesi halinde, 10'dan az çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde 6 bin 966, tehlikeli işyerlerinde 8 bin 770, çok tehlikeli işyerlerinde ise 10 bin 449 lira oldu. 10 ila 49 kişi arasında çalışanı bulunan az tehlikeli işyerlerinde 6 bin 966, tehlikeli işyerlerinde 10 bin 449, çok tehlikeli işyerlerinde ise 13 bin 932 lira oldu. 50'den fazla çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 10 bin 449, tehlikeli işyerleri için 13 bin 932, çok tehlikeli işyerleri için ise yüzde 200 oranında artırılarak 20 bin 898 lira olarak uygulanacak. 

Sağlık hizmeti sunucularının iş kazalarını, yetkili sağlık hizmet sunucularının meslek hastalıklarını en geç 10 gün içinde SGK'ya bildirilmemesinin ise her koşulda cezası 6 bin 966 lira olarak uygulanacak. 

2022'de uygulanacak diğer para cezaları

Çalışanlarına standartlara uygun ve CE belgeli kişisel koruyucu donanım temin etmemek: bin 408 lira.

Yer altı maden işletmelerinde çalışanların bulundukları yeri ve giriş çıkışlarını gösteren takip sistemini kurmamak: bin 408 lira. 

Çağrıldıkları zaman gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli olan belge ve delilleri getirip göstermemek ve vermemek, İş Müfettişlerinin 92/1fıkrada yazılı görevlerini yapmak için kendilerine her çeşit kolaylığı göstermemek ve bu yoldaki emir ve isteklerini geciktirmeksizin yerine getirmemek: 37 bin 928 lira. 

İfade ve bilgilerine başvurulan işçilere işverenlerce telkinlerde bulunma, gerçeği saklamaya yahut değiştirmeye zorlama veyahut ilgili makamlara ifade vermeleri üzerine onlara karşı kötü davranışlarda bulunmak: 37 bin 928 lira.

İş Müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını engellemek: 37 bin 928 lira. 

İSG Haber Telegram grubumuza katılmak için tıklayınız

İSG Haber Twitter sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Linkedin sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Instagram sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Google İşyeri sayfamızı takip etmek için tıklayınız

İSG Haber Facebook sayfamızı takip etmek için tıklayınız

13 Oca 2022 - 18:30 - Gündem

Muhabir  Ayça Yaslıgöndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı isghaber.com.tr | Türkiye'nin İSG Haber Ajansı değil haberi geçen ajanstır.

01

Mustafa Erkoç - merhaba, öncelikle teşekkürler.. bir sorum olacak.. çalışanlar için CE belgeli uygun KKD temin etmemek 1408 TL diye belirtilmiş.. bu rakam kişi başı olmalı diye düşünüyorum..

aynen eğitim verilmeyen her çalışan başına ödenecek ceza gibi..

bilgi verirseniz sevinirim..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Nisan 19:50